۵ اسفند
۱۳۹۷

گوشه بسته بندی اجاق

گوشه پلاستوفوم بسته بندی اجاق صبافوم

با استفاده از گوشه های عمومی صبا فوم بسته بندی ایده آل و اقتصادی همیشه در دسترس شماست

گوشه با بالهای ۲۰ سانتیمتر * ۲۰ سانتیمتر به ارتفاع ۱۲.۵ سانتیمتراین گوشه با داشتن شیار ایده آل برای محافظت از گوشه های شیشه ای و لیه های تیز میباشد.این گوشه معمولا برای بسته بندی اجاق گاز صفحه ای استفاده میشود.

کد: ۰۱۰۱

گوشه پلاستوفوم بسته بندی اجاق صبافوم

بسته بندی اجاق های رومیزی پرکاربردترین مصرف این گوشه میباشد

گوشه های تیز شیشه اجاق با قرار گرفتن در شیار تعبیه شده بر روی این فوم کاملا محافظت خواهد شد.