slide_45
۳۰ بهمن
۱۳۹۷

کندوی فومی کف باز

مزایای استفاده از صبا کندو هر چه استفاده از صباکندو بیشتر رواج پیدا می کند مزایای بیشمار آن نسبت به کندوهای چوبی بیشتر آشکار می شود. طبق تحقیقاتی که به عمل آمده در مزارع پرورش زنبور درآلمان که از کندوهای مشابه صبا کندو استفاده می کنند مشاهده شده است کلونیهای رشد یافته در این کندوها […]

Read More
slide_35
۳۰ بهمن
۱۳۹۷

یخدان یونولیت/یونولیت یخدان

معمولا یخدان یونولیتی به حجم آن به لیتر شناخته میشود توجه کنید همه نوع مواد یونولیت مناسب تولید یخدان یونولیت نیست و تولید آن حتما باید با مواد قابل استفاده در ظروف خوراکی انجام شود. برخی از تولید کنندگان با بی توجهی و جهت سود بیشتر از مواد آلوده به سرب استفاده میکنند و سلامت […]

Read More