با استفاده و بازیافت پلاستوفوم زمین را حفظ کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثرات قطع درختان:

جنگلها اکوسیستم پیچیده ای هستند که به هر صورت در این سیاره نقش مهمی را ایفا میکنند. هنگامی که آنها تخریب میشوند، می توان منتظر حوادثی زنجیره ای بود.

از دست دادن گونه های گیاهی و جانوری:

با توجه به آمارهای منتشر شده از موسسه نشنال جئوگرافیک، ۷۰ درصد از گیاهان و حیوانات جهان در جنگلها زندگی می کنند.تا آینده ای نه چندان دور زیستگاه خود را از دست خواهند داد که منجر به از بین رفتن نسل آنها می شود.

پلاستوفوم با خواص منحصر به فردی که دارد به راحتی میتواند در بسته بندی انواع کالاها جایگزین چوب و کارتن شود.

با پلاستوفوم زمین را حفظ کنیم

چرخه آب:

درختان در ایجاد و ثبات چرخه آب در جهان کمک می کنند. آنها آب باران را جذب کرده و با ایجاد بخار آب، دوباره آن را به اتمسفر باز میگردانند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه کارولینا، درختان در کاهش آلودگی آب نیز دخیل هستند.به گفته انجمن جغرافیای ملی، در آمازون بیش از نیمی از آب اکوسیستم در داخل گیاهان وجود دارد.

فرسایش خاک:

میتوان گفت که درخت همانند لنگری در زمین عمل می کند. بدون وجود درختان خاک همانند آب جاری می گردد.به اصطلاح خاک سست نامیده می شود که می تواند برای گیاهان کوچک تر خطر آفرین باشد. دانشمندان تخمین زده اند که حدود یک سوم از زمینهای قابل کشت جهان به دلیل قطع درختان از سال ۱۹۶۰ تا به کنون از بین رفته اند.

فهرست