1. خانه
  2. قالبهای تولید پلاستوفوم
  3. آبپاش قالب پلاستوفوم
آب پاش قالب پلاستوفوم

آبپاش قالب پلاستوفوم

جهت استفاده در قالبهای پلاستوفوم یا قالبهای یونولیت و خنک کاری سریع تر قالب نازلها در سه مدل مختلف ارایه میشود. آبپاشهای قالب پلاستو فوم در سه مدل انتهای لوله و وسط لوله با پایه مسی و وسط لوله با پایه برنجی ارائه میشود.

آب پاش قالب پلاستوفوم

آبپاش و نازل آب قالب پلاستوفوم

جهت استفاده در قالبهای پلاستوفوم و خنک کاری آبپاش قالب پلاستوفوم در سه مدل مختلف ارایه میشود. بسته به سایز قالب سایز لوله و نازل قابل تغییر است. نازلها در سه سایز ۸ و ۱۰ و ۱۶ قابل ارائه است.

آب پاش قالب پلاستوفوم
آب پاش قالب پلاستوفوم

نتیجه بهتر در خنک کاری

به دلیل پاشش مستقیم آب به نقاط دلخواه در قالب پلاستوفوم سرعت خنک کاری به شدت کاهش میابد و مصرف آب و انرژی کمتری به همراه خواهد داشت.

 

آب پاش قالب پلاستوفوم
آب پاش قالب پلاستوفوم

آبپاشهای قالب پلاستوفوم در سه مدل انتهای لوله و وسط لوله با پایه مسی و وسط لوله با پایه برنجی ارائه میشود.

آب پاش قالب پلاستوفوم
آب پاش قالب پلاستوفوم

شاید شما دیدن این صفحات را نیز دوست داشته باشید…

فهرست